Nabestaanden, lotgenoten, van slachtoffers geweldsmisdrijven. Bij deze categorie nabestaanden wil niemand bij horen.
Maar dit heeft niemand in eigen hand, het is in deze altijd een gewelddadig niets ontziend mens die jou en je familie tot deze doelgroep veroordeeld.
Er zijn heel veel nabestaanden van geweldsslachtoffers in alle categorieŽn, ouders, broers - zussen, kinderen, partners, familieleden, vrienden, collega's, allemaal mensen die onverwacht werden geconfronteerd met het verlies van een dierbare door een geweldsmisdrijf.

In 1995 waren er al nabestaanden (ouders) die zich lieten horen en zich verenigden in de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) een ontwikkeling en bijeenkomsten die hebben geleid tot de oprichting van de stichting Aandacht Doet Spreken in 2003 omdat een ouder het noodzakelijk vond dat er voor ALLE nabestaanden iets gedaan moest worden. die heeft geleid de Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit werken vanaf 22 januari 2014 officieel samen in de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). In de afgelopen jaren zijn de organisaties ieder voor zich succesvol geweest in de belangenbehartiging van nabestaanden.

Sinds 2006 werken wij al samen aan de organisatie van de jaarlijkse Dag Herdenken Geweldslachtoffers. 

Mede door verenigde inzet, is in 2011 de Wet versterking positie slachtoffers in werking getreden. Hiermee hebben slachtoffers voor het eerst een zelfstandige positie in het strafproces gekregen met eigen rechten en bevoegdheden. Als vertegenwoordiger van ruim 500 families is de FNG een geschikte partij om informatie te bundelen over hoe deze nieuwe rechten in de dagelijkse praktijk worden doorgevoerd en ervaren, en dit te delen met de verschillende partijen in de rechtsketen. Om nabestaanden beter te kunnen bedienen, zullen wij onze verschillende lotgenotenbijeenkomsten op elkaar afstemmen en werken wij aan een gezamenlijk online portaal waar nabestaanden terecht kunnen voor informatie en met concrete hulpvragen.

In een convenant komen wij overeen om zich gezamenlijk in te spannen voor de positie van nabestaanden. Door de samenwerking te intensiveren vergroten wij onze slagkracht en kunnen wij de stem van nabestaanden van geweldslachtoffers luider laten klinken.